Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Once upon a Time...etwinning 2017-2018

Ολόκληρο  το έργο μας μπορείτε να το δείτε παρακάτω

Once upon a Time...etwinning 2017-2018 "The glove" 

 http://litsagaziotou.blogspot.com/2017/12/once-upon-timeetwinning-2017-2018-glove.html

 Once upon a time...Etwinning 2017-2018 "Kalo and Marbo" exchange of Christmas cards  

 http://litsagaziotou.blogspot.com/2018/01/once-upon-timeetwinning-kalo-and-marbo.html

 Once upon a Time...etwinning "the criticism of men" 

 http://litsagaziotou.blogspot.com/2018/01/once-upon-timeetwinning-criticism-of-men.html

 Once upon a Time...etwinning 2017-2018 "Το χρυσό μπαλόνι" 

 http://litsagaziotou.blogspot.com/2018/03/once-upon-timeetwinning-2017-2018.html

 Once upon a Time...etwinning "Kake Make and The Elf of Mess"

 http://litsagaziotou.blogspot.com/2018/04/once-upon-timeetwinning-kake-make-and.html

Once upon a Time...etwinning "Have you filled a bucket today"?

 http://litsagaziotou.blogspot.com/2018/04/once-upon-timeetwinning-have-you-filled.html

 Once upon a Time... etwinning Αξιολόγηση έργου και διάχυση

 http://litsagaziotou.blogspot.com/2018/07/once-upon-time-etwinning.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου