Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Μαθαίνοντας τον προγραμματισμό

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Europe Code Week)  είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με σκοπό την προώθηση της εκμάθησης προγραμματισμού και της δημιουργίας με κώδικα. Στόχος του εγχειρήματος είναι η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσοτέρων εκπαιδευτικών και μαθητών από την Γηραιά Ήπειρο μέσα από δράσεις εκδηλώσεων κώδικα σε σχολεία, ομίλους και κοινότητες μάθησης, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού για το 2019 έχει προγραμματιστεί τις ημερομηνίες 5 – 20 Οκτωβρίου(http://edtech.gr/eu-code-week-2019/). Κάθε χρόνο με τα παιδιά συμμετέχουμε στην δράση αυτή. 
Στόχος μας είναι  να μάθουν τις βασικές έννοιες προγραμματισμού μέσα από το παιχνίδι με έναν τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Τα προνήπια γνώρισαν  το beebot το ρομπότ κι έμαθαν τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Είδαν ότι εμείς θα ορίσουμε τι θα κάνει το beebot. Έμαθαν ότι μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα μέσα από το προγραμματισμό του ρομπότ μέσα από τις εντολές που θα του δώσουμε. Τα παιδιά μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες θα αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λογική σκέψη, βασικές δεξιότητες προγραμματισμού καινοτόμο τρόπο σκέψης, μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα. Επίσης μάθαμε να δημιουργούμε κώδικα. Οι δράσεις μας. Πως μπορώ να φτάσω στο όνομά μου; 


 Κάνω την διαδρομή με βελάκια 
 Και αποτυπώνω την διαδρομή στο χαρτί μου

 Και προγραμματίζω το ρομπότ να φτάσει στο όνομά μου

Πως μπορώ να φτάσω στο όνομά μου αλλά χωρίς να περάσω από τα ονόματα των άλλων; Δείχνω την διαδρομή με το χέρι και τοποθετώ τα βελάκιακαι προγραμματίζω το ρομπότ. Και βέβαια στον προγραμματισμό, είναι αδύνατο να αποφύγουμε τα λάθη. Όμως τα λάθη εδώ  αποτελούν μέρος της δημιουργικής διαδικασίας και αποκτούν μια εκπαιδευτική αξία: είναι μια πρόκληση, όχι μια αποτυχία. Και τα λάθη πάντα διορθώνονται και φυσικά μαθαίνουμε μέσα από αυτά.


 Βρίσκω το όνομά μου ανάμεσα στα υπόλοιπα και γράφω τον κώδικα
 Και με σχήματαΤέλος χρωματίσαμε με βάση τα χρώματα που έχουν τα μικρά σχήματα Σε επόμενη ανάρτηση θα δείτε τις δράσεις μας για την Code Week 4 All 2019